Zaštitni Fond Federacije BiH


PRIJAVA NA IS ZF FBiH

Provjera stadija obrade Vašeg zahtjeva

Na ovoj stranici imate mogućnost provjere stadija obrade Vašeg zahtjeva. Dovoljno je da u polje ispod upišete broj štete i kliknete na dugme "Pretraga".


Broj štete:

Stadij štete:

Zadnji događaj vezan za obradu:

Zaštitni Fond Federacije BiH - Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 (0)33 84 31 07, Fax: +387 (0)33 84 40 98, email: info@zffbih.ba
Sva prava zadržana