Zaštitni Fond Federacije BiH


PRIJAVA NA IS ZF FBiH

Provjera stadija obrade Vašeg zahtjeva

Na ovoj stranici imate mogućnost provjere stadija obrade Vašeg zahtjeva. Dovoljno je da u polje ispod upišete broj štete i kliknete na dugme "Pretraga".


Broj štete:

Stadij štete:

Zadnji događaj vezan za obradu:

Zaštitni Fond - Jošanička 55/4 (WOG centar), 71320 Vogošća, tel/fax: 033/843-107, email: info@zffbih.ba
Sva prava zadržana